Rozjeďte se na cesty s Sdovolená.cz

Česká portálová jednička Seznam.cz vstupuje na trh se zájezdy.  Od 1. prosince spouští ve spolupráci s Asociací cestovních kanceláří ČR zcela novou vyhledávací službu Sdovolená.cz.

 • 2.12.2010
 • Eva Mráčková

Shrnutí vývoje příjezdového cestovního ruchu

V hromadných ubytovacích zařízeních počet příjezdů i přenocování  zahraničních turistů od roku 2005 neustále narůstal. Rekordním rokem se stal rok 2007, kdy se v HUZ ubytovalo 6 679 704 zahraničních turistů a strávili zde 20 610 186 přenocování.

 • 26.11.2010
 • Lenka Čechurová

Zhodonocení letní sezony ve výjezdovém cestovním ruchu

Uplynulou letní sezonu můžeme hodnotit relativně dobře. Pochopitelně a podle očekávání se nemohly opakovat rekordní výsledky posledních let – ale nenaplnily se ani černé předpovědi některých odborníků.

 • 26.11.2010
 • Lenka Čechurová

Prezentace zámku Jemniště - zasazení stromu asociace

Asociace uspořádala setkání sekce Památek a výzmaných turistických cílů na Jemništi (Benešov). U této příležitosti byla v zámecké zahradě vysazena vrba, věnovaná asociaci.

 • 10.9.2010
 • Eva Mráčková

Předseda ACK ČR jednal s novým ministrem

Předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky pan Viliam Sivek se setkal s ministrem pro místní rozvoj panem Kamilem Jankovským. Pan Sivek informoval pana ministra Jankovského o činnosti ACK, jako nejvýznamnějšího profesního sdružení v oboru, působícího již 20 let a zastupujícího téměř 90% trhu. Nabídl součinnost asociace při pojmenování a řešení hlavních problémů oboru, protože asociace disponuje odborným potenciálem, zahrnujícím všechny typy podnikání v cestovním ruchu, a to nejen v činnosti cestovních kanceláří, ale i v dalších oborech, zastoupených přidruženým členy asociace.Oba představitelé se shodli na tom, že cestovní ruch je oborem s velkým významem pro ekonomiku České republiky a zároveň je oborem, který má obrovský potenciál růstu. V současné době se cestovní ruch podílí na celkové produkci ČR 5,6% a na příjmech státního rozpočtu dokonce 6,9%. Cestovní ruchu je také velmi významným zaměstnavatelem, který 7,4% na celkové zaměstnanosti dokonce zaměstnává 2,5x více lidí než zemědělství.Hlavními problémy oboru, rozvoje a efektivnějšího využití potenciálu cestovního ruchu jsou především účelné vynakládání prostředků investovaných do rozvoje regionů, koordinace pravidel pro tyto investice na ose stát-region-podnikatelé, efektivní využití a zaměření financí určených na státní propagaci a marketing, nejasná legislativa, umožňující šedé a černé podnikání v oboru a v neposlední řadě i otázka kvality služeb a ochrana spotřebitele.Ministr přislíbil otevřený dialog, pomoc a podnikatelský přístup, který by zajistil dynamiku do rozvoje cestovního ruchu. Praha, 17.srpna 2010 Kontakt: Jan Papež, místopředseda, jan.papez@ackcr.cz , mobil: 603535989  

 • 17.8.2010
 • Eva Mráčková

Zpoplatnění systému ESTA pro cesty do USA

Od 4. září 2010 bude zpoplatněno získání oprávnění ESTA (Electronic System for Travel Authorization) pro cesty do USA. Podání jedné žádosti bude zpoplatněno částkou 14 USD.

 • 6.8.2010
 • Lenka Čechurová

Nová opatření na Pražském hradě

Asociace cestovních kanceláří ČR vítá znovu zavedená opatření při návštěvě katedrály Sv. Víta na Pražském hradě. Zpřístupnění staré části katedrály pouze za poplatek bude mít bezesporu nejen ekonomický přínos, ale i regulační dopad a zlepší se tak průchodnost celé katedrály.

 • 27.7.2010
 • Lenka Čechurová
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: