ACK ČR jednala na MŠMT a distancuje se od prohlášení T. Okamury

Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR ), která přišla s iniciativou návrhu možných úprav hlavních školních prázdnin, uvítala zájem zainteresovaných institucí - jak ministerstva pro místní rozvoj, tak i ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o seriózní diskusi k tématu.

 • 23.7.2009
 • Lenka Čechurová

ACK pro zpřísnění legislativy

KOLIK CK JEŠTĚ BUDE MUSET VÁCLAV FISCHER ZALOŽIT ČI PROVOZOVAT, ABY ZAKONODÁRCI UDĚLALI ÚPRAVY V LEGISLATIVĚ ?!V souvislosti s případem cestovní kanceláře Tomi Tour plní prostor ve sdělovacích prostředcích informace o postižených klientech, jejich návratech z nedokončených zájezdů a o právech klientů vyplývajících z povinného pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku. A také o nabídkách cestovních kanceláří umožnit těm, kteří na dovolenou vůbec neodjeli, koupi podobného zájezdu za zvýhodněnou cenu.

 • 23.7.2009
 • Lenka Čechurová

Vyjádření k návrhu AČCKA na změnu legislativy

Asociace cestovních kanceláří České republiky zaujala již včera v ČTK jasné stanovisko k nutnosti změnit legislativu týkající se provozování cestovního ruchu, včetně prodeje zájezdů. ACK ČR se chce podle  včerejšího vyjádření svého předsedy Viliama Siveka „zasadit o zpřísnění podmínek pro podnikání v cestovním ruchu." Ten konstatoval, že „mezery v zákoně jsou u nás v tomto směru obrovské". Podle Miroslava Rese, místopředsedy ACK ČR, vidí asociace základní klíč řešení v eliminaci problému, jehož modelovým příkladem je krach Cestovní kanceláře Tomi Tour, a v jasně nastavených kritériích - a to formou zákona a z něj vyplývajících sankčních ustanovení. Jak řekl, s návrhem AČCKA se v Asociaci cestovních kanceláří ČR rádi seznámí a po diskusi s členskou základnou - tj. zástupci předních cestovních kanceláří v naší republice - zaujmou stanovisko.

 • 23.7.2009
 • Lenka Čechurová

Rozložení prázdnin - šance nejen pro regiony

Asociacecestovních kanceláří ČR ( ACK ČR ) s podporou ministra České republiky promístní rozvoj Rostislava Vondrušky přichází s iniciativou pro legislativníprojednání flexibilnějšího rozložení čerpání hlavních, tj. letních, školníchprázdnin. Asociace, sdružující v širokém zastoupení i nejvýznamnější hráčena našem trhu cestovního ruchu, vychází podle sdělení svého předsedy ViliamaSiveka ze zkušeností s negativními dopady dlouholeté úzkésezónnosti hlavních školních prázdnin na rozvoj domácí,ale i zahraničníturistiky, na ekonomický chod regionů, a v neposlední řadě na život rodins dětmi. 

 • 10.7.2009
 • Lenka Čechurová

Asociace získala Čestné uznání od primátora hl. m. Prahy

Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém ocenil Asociaci cestovních kanceláří České republiky za dlouhodobý přínos k rozvoji turistiky hl. m. Prahy. Čestné uznání převzal na Valném shromáždění z rukou zástupce pražského magistrátu Ivana Bednáře předseda Asociace Viliam Sivek.

 • 17.6.2009
 • Michal Veber

Asociace cestovních kanceláří ČR získala od Prahy 80 miliónů korun na podporu příjezdové turistiky

Praha přispěje letos na podporu příjezdové turistiky částkou osmdesát milionů korun, na rozdíl od původně plánovaných třiceti milionů. Na valné hromadě Asociace cestovních kanceláří ČR / ACK ČR / to oznámil její předseda Viliam Sivek.

 • 16.6.2009
 • Lenka Čechurová

Asociace blahopřála novému ministrovi a nabídla profesní spolupráci

Asociace cestovních kanceláří České republiky poblahopřála vzápětí po uvedení do úřadu během krátké pracovní schůzky novému ministrovi k jeho jmenování a nabídla mu profesní spolupráci a podporu v oblasti cestovního ruchu.

 • 9.5.2009
 • Lenka Čechurová
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: