ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

přidružený člen

IČ: 60459263
adresa:U Staré školy 1,3,tel:222 749 211
110 01 Praha 1fax:222 749 300
www:http://www.jewishmuseum.cze-mail:office@jewishmuseum.cz
popis:Největší muzeum svého druhu v Evropě, zal.r.1906, pečuje o jednu z nejrozsáhl.sbírek judaik na světě. Obsah 40tis.předmětů a 100 tis.knih., pocházejících z Čeh a Moravy- podávají celistvý obraz historie Židů v našem regionu. Též se zabývá odbornou správou, shromažďováním a prezentací sbírek, archiv.a knihov.fondu, vědeckou, výzkumnou, vzdělávací a prublikační činností, pečuje o historic.objekty, které má ve správě.
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: