ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA, příspěvková organizace

přidružený člen

IČ: 00404454
adresa:Březinovy sady 5642/10tel:567 573 730
586 01 Jihlavafax:567 573 728
www:http://www.zoojihlava.cze-mail:jizoo@zoojihlava.cz
popis:Chov a rozmnožování živočichů a rostlin, jež umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii, uchování a ochranu přírody
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: