Slezská universita v Opavě, Filozoficko-přír. fakulta, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Logo Slezská universita v Opavě, Filozoficko-přír. fakulta, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

přidružený člen

IČ: 47813059
adresa:Bezručovo náměstí 1150/13tel:553 684 240
746 01 Opavafax:
www:e-mail:pavlina.sonnkova@fpf.slu.cz
specializace:vzdělávání odborných pracovníků pro cestovní ruch v rámci bakalářského studijního pr.
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: