Etics ITP

Logo Etics ITP

přidružený člen

IČ: 27415295
adresa:Křižíkova 36atel:221 860 410
186 00 Praha 8fax:221 860 400
www:http://www.etics.cze-mail:landik@etics.cz
specializace:pojišťovací zprostředkovatel - pojištění záruky pro případ úpadku CK, pojištění obecné a profesní odpovědnosti pro CK, pojištění letenek (SAFI) a další specializovaná pojištění pro cestovní ruch
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: