Potřebuje dítě při cestě do zahraničí písemný souhlas rodičů, pokud cestuje bez jejich doprovodu?

Znáte, jaká jsou pravidla při cestě dítěte do zahraničí? Přečtěte si radu od Ministerstva zahraničních věcí ČR!

  • 25.8.2017
  • Martina Košlíková

Cestuji se psem, kočkou nebo fretkou. Co musím ?

V rámci Evropské unie je pro cestování se psy, kočkami a fretkami od1. října 2004 používán tzv. Pet Passport neboli Pas zvířete v zájmovémchovu. Tato povinnost se vztahuje na uvedené tři skupiny zvířat z tohodůvodu, že jsou náchylná na onemocnění vzteklinou. Pas pro zvířecí mazlíčky vychází z  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003/ESze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodnípřesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS. Pasmá jednotnou podobu ve všech členských státech EU. Každý pas je označenkódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem. To jeu nás přidělováno Státní veterinární správou. Pas je možné získatu schválených veterinárních lékařů. Pro cesty do většiny států EU stačí pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním a očkování proti vzteklině. Při cestování do Velké Británie, Irska, Švédska a Maltyje nutný pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem, očkování protivzteklině, sérologické vyšetření na vzteklinu, ošetření protiechinokokóze (odčervení) a ošetření proti klíšťatům. Ošetření protiechinokokóze vyžaduje také Finsko. Kypr již požadavky na odčervení a ošetření proti klíšťatům zrušil. Některé státy neumožňují vstup na své území s mláďaty mladšími 3 měsíců.Zákaz vstupu se týká těchto zemí: Velká Británie, Irsko, Švédsko,Malta, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko a Francie. Ostatní země udělujípro případy vstupu mláďat výjimky (obecná výjimka či individuálnípovolení). Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázenapasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do stykus volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsouzávislá.Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států,které nejsou členy EU: Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako,Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán. Ovšem konkrétní podmínky provstup se zvířaty do těchto i ostatních nečlenských zemí je třeba siaktuálně zjistit např. na zastupitelském úřadu daného státu v Českérepublice.

  • 12.6.2009
  • Lenka Čechurová

Jak je to s cestováním dětí, musí mít svůj vlastní pas?

Od 27.6.2012 musí mít každý, kdo překračuje hranice, svůj vlastní platný cestovní doklad - a platí to i pro děti jakéhokoliv věku.  Děti tedy potřebují stejně jako dospělí pro cesty mimo EU platný cestovní pas a pro cesty do zemí Evropské Unie buď cestovní pas nebo občanský průkaz.Cestovat na základě zapsání v pasu rodičů není po 26.6.2012 již možné.V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí. Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

  • 4.6.2009
  • Eva Mráčková

Co je to "přímý let" ?

jedná se o let z jednoho místa do druhého s možným mezipřistáním, ale bezpřestupování na jiné letadlo. Pokud tedy máme zájem letět z jednohomísta do místa druhého bez mezipřistání, pak musíme hledat LET BEZZASTÁVEK (Zdroj ČSN/EN 13809)

  • 4.7.2008
  • Lenka Čechurová
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: