Jaké cestovní doklady potřebuji pro cestu do EU a mimo EU?

Pro občany ČR platí, že mohou vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad lze tedy použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá odstřižený roh.   K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady: všechny typy cestovních pasů - se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, nebo  - bez strojově čitelných a bez biometrických údajů,    všechny typy občanských průkazů Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození. Více informací o pravidlech při překračování hranic v rámci Schengenského prostoru naleznete zde. Při cestě do států mimo EU doporučujeme zjistit si, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu. Jedná se především o 1) bezvízový styk s daným státem a 2) zda daná země požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza. Například pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, zatímco pro bezvízové cesty do Kanady stačí, aby cestovní pas obsahoval strojově čitelné údaje - nemusí tedy obsahovat biometrické údaje. Z hlediska platnosti cestovních dokladů například do Egypta je nutné mít pas platný ještě min. 6 měsíců ode dne vstupu do země. Cestujete-li do Turecka, musí být váš cestovní doklad platný minimálně 3 měsíce po opuštění území Turecka. Bližší informace o podmínkách platnosti cestovních dokladů v dalších státech získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí , popř. na Ministerstvu vnitra - odbor správních činností.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Musí mít děti vlastní cestovní doklady?

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno. V současné době platí, že každý, kdo cestuje, musí mít vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas).  dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska, pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč, doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let, dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15 let, i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem. Více zde.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Co znamená "all inclusive"?

"To jinde bylo all inclusive úplně jiný..." Co to vlastně znamená? Nezapomeňte, že tato služba "vše v ceně" znamená dle ČSN EN ISO 18513: sazbu, při které je do ceny zahrnuto ubytování, strava a určené nápoje, společně s užíváním stanovených zařízení. All inclusive tedy neznamená, co má ubyotvací zařízení servírovat k jídlu. Např. druhy masa, pestrost zeleniny či alkoholické nápoje.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Chystáte se do zahraničí? A nevíte, které očkování budete potřebovat?

Chystáte se do zahraničí? A nevíte, které očkování budete potřebovat? Inspirujte se skrz Kalendář cestovatele, který obsahuje nejen informace k očkováním doporučeným Světovou zdravotnickou organizací, ale i informace o schválených a zároveň aktuálně obchodovaných vakcínách. Jednoduše se z kalendáře dostanete také na praktické informace o zemi, do které jedete, publikované na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Více zde.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Práva cestujících v letecké dopravě - zpozdění, zrušení letu, odepření nástupu na palubu letadla

Zpoždění Pokud je váš let zpožděn na odletu, máte právo na asistenci, na proplacení výdajů a zpáteční let, a to v závislosti na délce zpoždění a na vzdálenosti letu. Pokud přiletíte do vaší cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny, máte nárok na náhradu, pokud nebylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi.  

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Ztráta, poškození nebo zpoždění zavazadel

Odbavená zavazadla Pokud se vaše odbavené zavazadlo ztratilo, bylo poškozeno nebo se zpozdilo, je za to odpovědný letecký dopravce a vy máte nárok na  náhradu do výše přibližně 1 220 eur. Jestliže však ke škodě došlo kvůli skryté závadě zavazadla, na  náhradu nárok nemáte. Příruční zavazadla V případě poškození příručního zavazadla je za škodu odpovědný letecký dopravce, pokud ji způsobil on. Cestovní pojištění Pokud s sebou převážíte cenné věci, můžete za poplatek požádat o vyšší limit náhrady (nad 1 220 eur). Příslušné prohlášení byste měli u letecké společnosti učinit nejpozději při odbavení. Doporučujeme vám však sjednat si spíše soukromé cestovní pojištění, abyste byli dostatečně kryti. Jak podat stížnost Chcete-li požádat o náhradu za ztracené nebo poškozené zavazadlo, měli byste tak učinit písemně ve lhůtě 7 dnů, nebo do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo vráceno, pokud bylo zpožděno. Pro podání žádosti neexistuje žádný jednotný formulář. Zdroj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_cs.htm

 • 25.8.2017
 • Michal Veber

Musí být cestovní agentura pojištěna proti úpadku?

Cestovní agentura nemusí být pojištěna proti úpadku, protože tuto povinnost má ze zákona cestovní kancelář, jejíž zájezd agentura prodává. Avšak povinností agentury je před uzavřením smlouvy o zájezdu předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku dané cestovní kanceláře.

 • 25.8.2017
 • Michal Veber
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: