Valné shromáždění ACK ČR: Ve velkém stylu

Asociace cestovních kanceláří České republiky pojala své letošní Valné shromáždění způsobem přesahujícím běžné výroční zasedání především z hlediska politiky a strategie. O tom svědčilo i obsazení předsednického stolu, za kterým spolu s předsednictvem ACK usedli místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek s ředitelem CzechTourism Ing. Rostislavem Vondruškou, ředitel konzulárního odboru MZV JUDr.I.Záleský, ředitel odboru živností MPO Ing.P.Kameník, předseda Podvýboru pro cestovní ruch Senátu ČR Ing. Jan Hajda a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Ing.Pavel Hlinka.  Jednání se neslo ve věcném a dělném tónu. Statistiky cestovního ruchu sice vykazují výsledky, které by mohly leckoho ukolébat, pod povrchem je však nástup trendů, které vypadají jinak.

 • 19.6.2008
 • Vladana Slámová

Výsledky prvního ročníku soutěže o nejlepší internetové stránky

Na Klubovém dni Asociace dne 28. května 2008 došlo k vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže Albatros Web Awards určený pro internetové stránky z oblasti cestovního ruchu. Odborným partnerem soutěže byla Asociace cestovních kanceláří České republiky a mediálním partnerem vydavatelství COT media

 • 3.6.2008
 • Michal Veber

Dočasné konzulární jednatelství v Quebec City během MS v Kanadě

Po dobu hokejového MS je zřízeno dočasné konzulární jednatelství v Quebec City na adrese :7, rue Couillard, Quebec City, G1R 3S6

 • 30.4.2008
 • Michal Veber

Prezentujte bezplatně zájezdy na turistickém portálu Vychodni-Cechy.info!

Portál se nově otevírá také nabídkám cestovních kanceláří. Zcela bezplatně mohou cestovní kanceláře prezentovat své produkty (zájezdy) v rámci stránek tohoto hojně navštěvovaného portálu.

 • 29.4.2008
 • Eva Mráčková

Upozornění na termíny pro rakouskou daň z obratu

Vzhledem k tomu, že povinnost CK/CA platit obratovou daň v Rakousku nastala od 1.1.2007 a  CK/CA ještě nejsou  zvyklé na úkony s tím spojené, připomínáme: termín pro odevzdání ročního daňového přiznání je 30.4. při písemném a 30.6. při elektronickém podání (k němuž jsou nutné přístupové kódy od finančního úřadu) CK/CA jsou povinny odvádět daň ve čtvrtletních/měsíčních intervalech (hranicí pro měsíční/čtvrtletní frekvenci je obrat 22.000 EUR) CK/CA podávají k termínu 15.dne druhého následujícího měsíce po skončení období (tj. u čtvrtletní frekvence 15.5., 15.8. a 15.11.) předběžná hlášení (Umsatzsteuervoranmeldung); této povinnosti jsou zproštěny, pokud v předchozím roce nepřekročily hranici obratu 100.000 € a včas uhradily dlužnou daň nebo jim žádná nevznikla.Členové ACK ČR, kteří tak dosud neučinili, si mohu vyžádat návod k výpočtu daně a k vyplnění formulářů na sekretariátu ACK.

 • 24.4.2008
 • Michal Veber

Thajská víza

Na základě podnětů od několika členů Asociace ohledně  povinností při podávání žádostí o vízum do Thajska, kde v několika případech byla zaznamenána diference v požadavcích, bylo osloveno velvyslanectví Thajska s cílem získat relevantní údaje.V sekci pro členy se dočtete, jaký potřebuje turista pas, k jaké změně došlo od 14.ledna 2008, jak je to s požadavky na hotovost a předložení letenky a kde lze najít další informace.

 • 9.4.2008
 • Lenka Čechurová

Pozvání na veletrh Holiday World

ACK ČR zve na veletrh Holiday World 2008: doprovodný program pro odborníkyCestovní ruch pro všechnyMalý sál - levé křídlo Průmyslového paláceČtvrtek, 14. 2. 2008 13.00podrobněji viz níže a zve na stánek České republiky - Levé křídlo Průmyslového paláce, stánek č.135, kde pro Vás u pultu se známým logem budeme po  celou dobu konání veletrhu.

 • 13.2.2008
 • Michal Veber
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: