Výskyt poliomyelitidy (přenosné dětské obrny) v Tádžikistánu

Vlajka TadžikistánuSvětová zdravotnická organizace uveřejnila informaci o výskytu onemocnění poliomyelitidou (přenosnou dětskou obrnou) v Tádžikistánu.

Výskyt vztekliny u zvířat v oblasti severní Itálie

Vlajka ItálieHlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D. informuje: Vzhledem k narůstajícímu počtu případů vztekliny mezi volně žijícími i domácími zvířaty v severní Itálii existuje potenciální riziko nákazy pro osoby zejména v zemědělských oblastech. Pokud dojde k pokousání či přímému kontaktu se zvířetem, je třeba bezodkladně vyhledat lékaře.

 • 22.4.2010
 • Michal Veber

Stanovisko ACK ČR k nárokům klientů v případě vyšší moci

Logo ACKV souladu s Občanským zákoníkem a zákonem č.159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů klienti v případě, kdy se zájezd z důvodu vyšší moci (tj. neodvratitelné události, kterou cestovní kancelář nemohla ovlivnit) neuskuteční (nebo uskuteční jen zčásti), nemají ze zákona nárok na náhradu škody. V případě, že se zájezd ještě vůbec neuskutečnil, se cestovní kancelář s klientem mohou dohodnout na změně cestovní smlouvy (překnihování na jiný termín nebo jinou destinaci) nebo od cestovní smlouvy odstoupit. 

 • 20.4.2010
 • Lenka Čechurová

Univerzita Pardubice hostila první ročník konference Travel & Internet 2010.

První ročník konference Travel & Internet 2010 věnované aktuálním tématům a problémům cestovního ruchu v ČR úspěšně proběh ve čtvrtek 15.dubna 2010 v prostorách Auly Univerzity Pardubice. Celodenní konference a připojených workshopů se zúčastnilo na sto účastníků rekrutujících se především z řad odborné veřejnosti a studentů FES UPCE. Na konferenci vystoupila se svým příspěvkem celá řada odborníků jak z akademické tak komerční sféry. Vzhledem k projevenému zájmu by se mohla konference stát příležitostí ke každoročnímu setkávání všech zájemců o tématiku cestovního ruchu v ČR. 

 • 18.4.2010
 • Lenka Čechurová

Aktuální informace k cestám: KYRGYZSTÁN - UZBEKISTÁN

MZV ČR vzhledem k vnitropolitické situaci v Kyrgyzstánu v současné době nedoporučuje občanům ČR cestovat do příhraniční oblasti Uzbekistánu s Kyrgyzstánem.

 • 9.4.2010
 • Lenka Čechurová

Pracovník / pracovnice incomingové cestovní kanceláře

Česká hotelová společnost a incomingová cestovní kancelář přijme do oddělení incentivy a konferencí pracovníka se zkušenostmi v incomingu.

 • 9.4.2010
 • Vít Pechanec

THAJSKO: Probíhající demonstrace a možné propuknutí násilností

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v Bangkoku stále probíhají velké protivládní demonstrace. Část demonstrantů obsadila o víkendu křižovatku Ratchaprasong v obchodním centru města. Další velké akce zaměřené na ochromení dopravy ve městě se mohou v příštích dnech stupňovat.

 • 8.4.2010
 • Vít Pechanec
Hledání členů

Asociace cestovních kanceláří České republiky je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR.“

Přidejte se k nám

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: