INDIE: Sportovní hry Commonwealthu v Dillí - upozornění

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje české občany, že ve dnech 3. - 14. 10. 2010 se v hlavním městě Dillí budou konat "Commonwealth Games" (Sportovní hry Commonwealthu). Po dobu konání her bude silně omezena doprava v centru města a jeho okolí.

Velkopopovický Pivovar otevírá staré sklepy

V sobotu 18. září se v areálu Velkopopovického pivovaru uskuteční Den otevřených dveří. Prohlídková trasa pivovaru nabídne několik netradičních zastavení. V místní Kozlovně – nejnovějším přírůstku tradičních hospod Velkopopovického Kozla – budou kromě jedinečného nefiltrovaného piva přichystány i pivní gastrospeciality. Akce začíná v 11 hodin dopoledne.

 • 16.9.2010
 • Lenka Čechurová

Prezentace zámku Jemniště

Tisková zpráva ze dne 9.9.2010Asociace cestovních kanceláří České Republiky - sekce Památek a významných turistických cílů  – prezentace zámku Jemniště (okres Benešov)

 • 14.9.2010
 • Lenka Čechurová

Prezentace zámku Jemniště - zasazení stromu asociace

Asociace uspořádala setkání sekce Památek a výzmaných turistických cílů na Jemništi (Benešov). U této příležitosti byla v zámecké zahradě vysazena vrba, věnovaná asociaci.

 • 10.9.2010
 • Eva Mráčková

KUVAJT: Povinnost žadatelů o povolení k přechodnému pobytu předkládat výpis z rejstříku trestů

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje české občany, že z rozhodnutí Státu Kuvajt z 19. července t.r. mají žadatelé o povolení k přechodnému pobytu za účelem zaměstnání ve Státě Kuvajt povinnost předkládat s žádostí také ověřený (superlegalizovaný) výpis z rejstříku trestů ČR.

 • 19.8.2010
 • Eva Mráčková

Předseda ACK ČR jednal s novým ministrem

Předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky pan Viliam Sivek se setkal s ministrem pro místní rozvoj panem Kamilem Jankovským. Pan Sivek informoval pana ministra Jankovského o činnosti ACK, jako nejvýznamnějšího profesního sdružení v oboru, působícího již 20 let a zastupujícího téměř 90% trhu. Nabídl součinnost asociace při pojmenování a řešení hlavních problémů oboru, protože asociace disponuje odborným potenciálem, zahrnujícím všechny typy podnikání v cestovním ruchu, a to nejen v činnosti cestovních kanceláří, ale i v dalších oborech, zastoupených přidruženým členy asociace.Oba představitelé se shodli na tom, že cestovní ruch je oborem s velkým významem pro ekonomiku České republiky a zároveň je oborem, který má obrovský potenciál růstu. V současné době se cestovní ruch podílí na celkové produkci ČR 5,6% a na příjmech státního rozpočtu dokonce 6,9%. Cestovní ruchu je také velmi významným zaměstnavatelem, který 7,4% na celkové zaměstnanosti dokonce zaměstnává 2,5x více lidí než zemědělství.Hlavními problémy oboru, rozvoje a efektivnějšího využití potenciálu cestovního ruchu jsou především účelné vynakládání prostředků investovaných do rozvoje regionů, koordinace pravidel pro tyto investice na ose stát-region-podnikatelé, efektivní využití a zaměření financí určených na státní propagaci a marketing, nejasná legislativa, umožňující šedé a černé podnikání v oboru a v neposlední řadě i otázka kvality služeb a ochrana spotřebitele.Ministr přislíbil otevřený dialog, pomoc a podnikatelský přístup, který by zajistil dynamiku do rozvoje cestovního ruchu. Praha, 17.srpna 2010 Kontakt: Jan Papež, místopředseda, jan.papez@ackcr.cz , mobil: 603535989  

 • 17.8.2010
 • Eva Mráčková

Zpoplatnění systému ESTA pro cesty do USA

Od 4. září 2010 bude zpoplatněno získání oprávnění ESTA (Electronic System for Travel Authorization) pro cesty do USA. Podání jedné žádosti bude zpoplatněno částkou 14 USD.

 • 6.8.2010
 • Lenka Čechurová
Hledání členů

Asociace cestovních kanceláří České republiky je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR.“

Přidejte se k nám

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: