Sekce Památek a významných turistických cílů Asociace cestovních kanceláří – slaví první narozeniny

Sekce Památek a významných turistických cílů Asociace cestovních kanceláří –  slaví první narozeniny !

Před rokem v únoru byla založena sekce Památek a významných turistických cílů ACK ČR. Naše činnost zažila raketový start a v průběhu roku do sekce vstoupilo 29 přidružených členů ACK ČR, vesměs nových členů. Ze stran turistických cílů je zájem ohromný.

Lednový Klubový den - pozor na změny v předpisech

Lednový Klubový den Asociace cestovních kanceláří ČR začal přehlídkou toho, co se pro zaměstnavatele i OSVČ letos změnilo k horšímu. Vládní úsporná opatření v oblasti plateb sociálního a nemocenského pojištění, shrnutá v zákonu č. 347/2010 Sb., protáhla do letošního roku a bohužel i dalších let některá pro zaměstnavatele nevýhodná ustanovení (kde bylo původně slíbeno, že budou platit jen 1 rok) – a ještě k nim přidala další zátěž.Účastníci Klubového dne měli tu výhodu, že to všechno dostali mailem, krom toho i s příslibem, že lektor – mgr. Sovák z advokátní kanceláře JUDr. Ladislava Kolačkovského – jim případné dotazy zodpoví jednak na místě (a bylo nemálo těch, kteří to ihned využili) nebo následně písemně prostřednictvím ACK.

 • 28.1.2011
 • Lenka Čechurová

Vše o zdravotním cestovním ruchu v Chorvatsku na jednom místě

Chorvatsko je zemí s bohatou tradicí zdravotního cestovního ruchu, který se začal rozvíjet koncem 19. a začátkem 20. století. První místa, na kterých se zdravotní cestovní ruch rozvinul, byla koupaliště s léčivou vodou, mořské zóny s příhodným klimatem a koupaliště s léčivým bahnem.

 • 25.1.2011
 • Lenka Čechurová

LESBOS – nádherně zelený ostrov básnířky Sapfó

Třetí největší ostrov Řecka Vás zaujme nádhernými plážemi, tradičními vesničkami, rozmanitou faunou a  flórou, obrovským množstvím olivovníků a také historickými stavbami, přístavy a samozřejmě tradičními kavárnami a restauracemi nejen s mořskými specialitami. Tou hlavní předností je ale fakt, že ostrov si dosud zachoval původní atmosféru.

 • 19.1.2011
 • Lenka Čechurová

Za krásami Peloponésu aneb cesta do TOLA

Kdo se rozhodne navštívit Řecko poprvé, doporučujeme jako bránu do řeckého světa, zvolit si Peloponés a nádherné letovisko TOLO. Tak jako řecká abeceda začíná od písmene Alfa, tak Tolo zaujímá první místo v  návštěvnosti Peloponésu.

 • 19.1.2011
 • Lenka Čechurová

NIGÉRIE: Dočasné uzavření vízového a konzulárního úseku

MZV ČR informuje o dočasném uzavření konzulárního a vízového úseku Velvyslanectví ČR v Abuji. I přes toto opatření bude české velvyslanectví i nadále zajišťovat základní konzulární služby pro občany ČR, kteří se na území Nigérie ocitnou v nouzové situaci.

 • 18.1.2011
 • Eva Mráčková

Šachová simultánka v Lidicích s účastí Anatolije Karpova

Památník Lidice ve spolupráci s Unií herního průmyslu ČR připravuje zajímavé šachové klání pro děti a mládež.

 • 18.1.2011
 • Lenka Čechurová
Hledání členů

Asociace cestovních kanceláří České republiky je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR.“

Přidejte se k nám

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: