ADR a ODR klauzule do všeobecných obchodních podmínek

Novela zákona o ochraně spotřebitele po všech prodávajících vyžaduje, aby informovali své zákazníky z řad spotřebitelů o alternativních způsobech řešení sporů ze smluv, které uzavírají  (alternative dispute resolution clause - ADR klauzule). Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 5. a od toho okamžiku je také kontrolována ze strany České obchodní inspekce.

V účinnosti je rovněž nařízení EU o řešení spotřebitelských sporů online (online dispute resolution clause - ODR klauzule), podle kterého mají prodejci prodávající služby na internetu povinnost informovat své klienty o existenci online platformy pro řešení spotřebitelských sporů.V souvislosti s uvedeným jsou cestovní kanceláře i cestovní agentury povinny provést úpravu svých všeobecných obchodních podmínek a rovněž informací na webových stránkách.

Fórum cestovního ruchu zahájí spolupráci s realizátorem Slovenského systému kvality služeb

Fórum cestovního ruchu je připraveno poskytnout potřebnou spolupráci Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR při realizaci Slovenského systému kvality služeb v cestovním ruchu.

 • 11.5.2016
 • Martina Košlíková

Zpráva o uzavření Pražského hradu

Mimořádné sdělení - důležitá informace pro cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodce,pracovníky hotelových recepcí i návštěvníky Prahy.

 • 9.5.2016
 • Martina Košlíková

PROHLÁŠENÍ FÓRA CESTOVNÍHO RUCHU K NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE

(V Praze dne 25. dubna 2016) Fórum cestovního ruchu České republiky, jakožto hlavní sdružení většiny asociací, spolků a svazů působících v cestovním ruchu a zaměstnávajících minimálně 170 tis. lidí, je znepokojeno informacemi, které pronikají přes média o chystané novele zákoníku práce připravované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Namísto aktivní politiky zaměstnanosti, řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, potírání nekalých praktik při zaměstnávání či dalších problémů na trhu práce, se Ministerstvo snaží vytvářet ještě komplikovanější předpisy, než momentálně jsou a snaží se co nejvíce svých povinností přenést na zaměstnavatele.

 • 25.4.2016
 • Martina Košlíková

TZ: Prodej zájezdů stoupá, oblíbená letoviska jsou bezpečná

(Praha, 21. dubna 2016) Prodej zájezdů se během posledních týdnů v České republice i v celé Evropě zvyšuje. Z aktuálního průzkumu Asociace cestovních kanceláří České republiky vyplývá, že mnoho českých rodin má již své místo příští dovolené vybrané a nákupy zájezdů neodkládají. V oblíbených destinacích panuje klid a letoviska jsou připravena na letní sezonu.

 • 21.4.2016
 • Martina Košlíková

NPÚ ruší zákaz fotografování na českých hradech a zámcích, které jsou v jejich správě.

Přečtěte si pravidla! Pozor ale na pořizování fotografií z Pražského hradu nebo na Karlově mostu!  

 • 19.4.2016
 • Martina Košlíková

TZ: Za dražšími hotely na Jadran. Nový trend českých turistů

(Praha 14. dubna 2016) Chorvatsko je stálicí pro letní dovolenou českých turistů a v souvislosti s bezpečnostní situací ve světě se jeho potenciál i nadále zvyšuje. Češi začínají objevovat nová místa a požadují kvalitnější služby.

 • 14.4.2016
 • Martina Košlíková
Hledání členů

Asociace cestovních kanceláří České republiky je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR.“

Přidejte se k nám

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: